.

در قسمتي از وصيت نامهٔ استاد ابوالقاسم حالت ................

بعد مرگم نه به خود زحمت بسیار دهید

نه به من بر سر گور و کفن آزار دهید

نه پی گورکن و قاری و غسال روید

نه پی سنگ لحد پول به حجار دهید

به که هر عضو مرا از پس مرگم به کسی

که بدان عضو بود حاجت بسیار دهید

این دو چشمان قوی را به فلان چشم چران

که دگر خوب دو چشمش نکند کار دهید

وین زبان را که خداوند زبان بازی بود

به فلان هوچی رند از پی گفتار دهید

کله ام را که همه عمر پر از گچ بوده است

راست تحویل علی اصغر گچکار دهید

وین دل سنگ مرا هم که بود سنگ سیاه

به فلان سنگ تراش ته بازار دهید

کلیه ام را به فلان رند عرق خوار که شد

از عرق کلیه او پاک لت و پار دهید

ریه ام را به جوانی که ز دود و دم بنز

در جوانی ریه او شده بیمار دهید

جگرم را به فلان بی جگر بی غیرت

کمرم را به فلان مردک زن بار دهید

چانه ام را به فلان زن که پی وراجیست

معده ام را به فلان مرد شکم خوار دهید

گر سر سفره خورَد فاطمه بی دندان غم

به که، دندان مرا نیز به آن یار دهید

تا مگر بند به چیزی شده باشد دستش

لااقل تخم مرا هم به طلبکار دهید

+ نوشته شده در  شنبه هجدهم مهر ۱۳۹۴ساعت 17:52  توسط .  | 

واژه ی تلخی به گوش ام خورد بین گاوها

ذات " ما " گفتن مرا آزرد بین گاوها

زندگی یک دامداری بود و من اهلی شدم

عشق در من چون منیت مرد بین گاوها

بین نااهلان مخواه از من که ترویج اش دهم

دامنی گل را نخواهم برد بین گاوها

پشت پا خوردم و گرنه در فرار روز جشن

استخوان هایم نمی شد خرد بین گاوها

از رقیبان نفهم یک نفر پیروز شد

بی وفا آدم مرا نشمرد بین گاوها

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و پنجم تیر ۱۳۹۴ساعت 1:24  توسط .  |